Kết nối với BF Việt Nam qua nhiều kênh để biết đến những thông tin mới nhất về ngành bao bì : băng dính , màng pe , keo nến silicon , bìa thùng carton , hạt gói chống ẩm , túi zipper —- https://www.plurk.com/bfvietnam

Advertisement

Share This Story

Get our newsletter